Mèxic: El teu passaport a Llatinoamèrica
Milions de clients potencials
Mèxic: El teu passaport a Llatinoamèrica
Mercats en expansió i creixement
Mèxic: El teu passaport a Llatinoamèrica
Expandeix les teves possibilitats i horitzons comercials
Mèxic: El teu passaport a Llatinoamèrica
Mèxic forma part de la T-MEC
Previous
Next

M2México

En GDP hem decidit concentrar tots els nostres serveis i informació rellevant a Mèxic en un mateix lloc, i per això hem creat la plataforma Move2México, dissenyada específicament per ajudar-te a identificar les similituds i diferències entre els processos, lleis i obligacions de cada país, així com a conèixer les contraparts mexicanes als organismes i administracions públiques espanyoles.

El nostre objectiu és brindar-te una full de ruta i que expliquis amb una breu radiografia de Mèxic que t’ajudi a estructurar i planificar el teu operació.

Per què Mèxic?

Com a mexicans, estem orgullosos de parlar sobre la nostra terra i destacar els avantatges que Mèxic pot oferir a les empreses que vulguin establir-se al país, sigui per accedir als nostres 130 milions de consumidors, per introduir-se al mercat nord-americà, amb el qual la nostra economia comparteix un fort vincle, o per explorar altres mercats de Llatinoamèrica, on Mèxic manté una relació i presència comercials fortes, ja que som la segona potència a la regió.

Mèxic representa un punt de convergència entre Amèrica del Nord i Llatinoamèrica, és una economia oberta que compta amb una àmplia xarxa d’acords econòmics que han fet que Mèxic sigui una potència exportadora amb forts corrents comercials, cosa que ha permès un gran desenvolupament com a plataforma logística per al trànsit de béns i serveis entre Amèrica, Àsia i Europa.

És un país considerat com una potència emergent, amb seguretat jurídica i un gran dinamisme econòmic, que ofereix un clima atractiu de negocis i les condicions ideals per inversions en tota mena de sectors.

Més de 6.000 empreses espanyoles ja operen a Mèxic des de fa anys i quasi 200.000 espanyols resideixen al país.

monterrey-gdp-consultoria
 • Mèxic compta amb un enorme potencial en creixement turístic, gràcies a la seva gran diversitat ecològica, gastronòmica i cultural.
 • Té una població de quasi 130 milions d’habitants, dels quals 55 milions són econòmicament actius.
 • Entre els sectors d’elevat potencial d’inversió, podem trobar el sector aeronàutic, metall mecànic i automotriu, aliments processats, biotecnologia i salut, tecnologia de la informació, energia i infraestructures, indústria electrònica, agroalimentari, entre altres.
 • Els costos operatius i laborals a Mèxic són més baixos que a la Xina i altres països asiàtics, cosa que atorga una major competitivitat a les empreses amb una implantació productiva al país.
 • S’espera que el T-MEC, nou tractat de lliure comerç amb Amèrica del Nord, dinamitzi l’economia mexicana i sigui atractiu per a les grans inversions, cosa que generarà nous treballs i farà més fort el comerç exterior.
 • Mèxic és la 15a economia al món, seguint Espanya en termes de PIB nominal.
 • És una de les economies més obertes al món amb una extensa xarxa d’acords i tractats de lliure comerç.
 • És el primer país a Llatinoamèrica amb major facilitat per fer negocis (Doing Business 2019).
 • Existeix certesa jurídica: Mèxic i Espanya tenen firmat un Acord per a la Promoció i Protecció Recíproca d’Inversions (APPRIs).
 • Mèxic compta amb infraestructura de carreteres, marítima i aeroportuària de primer nivell per al tràfic de persones, béns i serveis.
 • La nostra mà d’obra és principalment jove i altament qualificada.

Si vols conèixer una mica més sobre Mèxic, et recomanem descarregar-te la nostra guia per fer negocis a Mèxic, on podràs trobar tot el que necessites per establir-te a aquest país.

Establir-se a Mèxic, camins per aconseguir-ho

La llei de Migració a Mèxic contempla diversos visats i autoritzacions d’estada per entrar i residir legalment al nostre país.

Tipus d'accés a Mèxic

 • Trànsit de viatge cap a un altre país.
 • Negocis sense remuneració a Mèxic
 • Activitats relacionades amb l’exercici dels ministres de culte.
 • Corresponsals d’un mitjà de comunicació (premsa).
 • Activitats filantròpiques, artístiques o esportives.
 • Transport de mercaderies.
 • Atenció de tractaments mèdics.
 • Assistència a fires o conferències.
 • Realització d’estudis de menys de 180 dies.

Autorització d’estada

A Mèxic, un estranger pot tenir les següents condicions migratòries, amb autorització o sense per dur a terme activitats remunerades:

 • Visitant
 • Resident temporal, autoritza l’estranger a romandre al país per un període menor a quatre anys.
 • Resident permanent, autoritza l’estranger a romandre en el territori nacional de manera indefinida.

Si aquestes condicions no s’apliquen a tu, o tens pensat romandre durant un període de més de 180 dies, caldrà tramitar un tipus de visat que autoritzarà la teva entrada i que t’atorgarà el dret d’estada al país. No obstant això, un cop a Mèxic caldrà tramitar una targeta de resident segons correspongui.

Visats

Si ets espanyol o disposes d’una residència permanent a Espanya i tens planejat viatjar a Mèxic per alguna de les raons que presentem a continuació, podràs romandre al país un màxim de 180 dies sense necessitat de tramitar cap mena de visat, sempre que no facis cap activitat per la qual vagis a rebre remuneració econòmica:

 • Trànsit de viatge cap a un altre país.
 • Negocis sense remuneració a Mèxic
 • Activitats relacionades amb l’exercici dels ministres de culte.
 • Corresponsals d’un mitjà de comunicació (premsa).
 • Activitats filantròpiques, artístiques o esportives.
 • Transport de mercaderies.
 • Atenció de tractaments mèdics.
 • Assistència a fires o conferències.
 • Realització d’estudis de menys de 180 dies.

Constitució de Societats

Si vas a optar per desenvolupar una activitat econòmica a Mèxic mitjançant la constitució d’una societat mercantil, és important que coneguis que existeixen un gran nombre d’estructures societàries que han sigut dissenyades per atendre les necessitats i tipologies de cada negoci a desenvolupar.

És igualment important comptar amb un bon òrgan de govern que t’ajudi a crear les condicions necessàries per a la presa de decisions, així com establir una operativa eficaç al país de destinació que faci front a les obligacions amb les administracions públiques, ja que d’això dependrà el bon funcionament de la teva societat.

A GDP hem creat un servei clau en mà per a l’obertura de societats i filials a Mèxic, que inclou tota la documentació, assessoria i acompanyament necessari fins que la teva societat estigui completament operativa.

Quins tipus de societats existeixen?

A Mèxic existeixen 7 tipus de societats mercantils, regulades per la Llei General de Societats Mercantils, la mateixa que estableix les característiques particulars, les condicions per al seu establiment i el funcionament en general:

 • Societat en nom col·lectiu
 • Societat en comandita simple
 • Societat de responsabilitat limitada
 • Societat anònima
 • Societat en comandita per accions
 • Societat cooperativa
 • Societat per accions simplificada

Les persones físiques i jurídiques estrangeres podran constituir i participar en qualsevol societat mexicana, excepte:

 • Empreses que duguin a terme activitats reservades de manera exclusiva a mexicans o a societats mexicanes amb clàusula d’estrangers
 • Activitats estratègiques que corresponguin exclusivament a l’Estat
 • Quan la seva participació superi el percentatge establert per activitats i adquisicions amb regulació específica
 • Quan sigui necessària una resolució favorable de la Comissió Nacional d’Inversions Estrangeres

Societat de Responsabilitat Limitada

 • A diferència d’Espanya, no hi ha un capital mínim exigible.
 • Els socis solament poden tenir una part social, independentment del valor de la seva aportació a la societat.
 • Està constituïda, com a mínim, per 2 socis i no en pot tenir més de 50.
 • L’administració de la societat s’encarregarà d’un gerent únic o més gerents (consell de gerents) que podran ser socis o persones estranyes a la societat.
 • La responsabilitat és limitada a la suma de les seves parts socials.

Societat Anònima

 • El capital social es divideix en accions, integrades per les aportacions dels socis
 • El capital mínim no pot ser inferior a $50.000 pesos (2.000 €)
 • Es constitueix, com a mínim, per 2 socis i cadascun ha de subscriure, com a mínim, una acció.
 • L’òrgan d’administració de la societat pot ser unipersonal (administrador únic) o consell d’administració
 • És obligatori comptar amb un òrgan de vigilància (comissari)
 • La responsabilitat és limitada a la suma de les seves accions

El representant legal de la teva empresa a Mèxic, necessari tant per obrir comptes bancaris com per operar la societat, pot ser mexicà o estranger, sempre que el segon tingui dret legal per treballar al país i compti amb un domicili a Mèxic.

A més, de la mateixa manera que a Espanya, existeixen una sèrie d’establiments mercantils que no tenen personalitat jurídica i que pots emprar per desenvolupar una activitat econòmica a Mèxic. A continuació en mencionem els més habituals.

Move 2 Mexico

Quins impostos són aplicables a la meua activitat a Mèxic?

A Mèxic, donat que hi ha un sistema federal, certes contribucions són imposades de manera Federal, mentre que altres ho són de manera Estatal, i altres de manera conjunta. Podem distingir 2 tipus d’impostos:

 • Federals
 • Locals

Per evitar l’excessiva càrrega que generaria la doble tributació en els contribuents, la Federació disposa amb cada entitat federativa de convenis de coordinació fiscal on la Federació participa en els Estats amb certs ingressos, sempre que els Estats no imposin gravamen sobre determinats productes, de manera que les àrees que són gravades amb impostos locals es redueixen de manera significativa i es deixa com als impostos locals més comuns:

 • Predial (per propietat de béns immobles)
 • Impost sobre les nòmines (pels salaris pagats als treballadors, depèn de cada Estat)
 • Impost sobre l’adquisició d’immobles.
tipos-de-impuestos-en-mexico

Entre dels principals impostos federals, trobem:

Responsabilitats Patronals

D’acord amb l’aspecte internacional:

La participació de Mèxic a l’àmbit fiscal internacional és significativa, ja que s’han celebrat diversos tractats per evitar la doble tributació, d’acord amb el model de l’organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), altres per intercanviar informació i també per a alliberar el comerç d’aranzels.

responsabilidades patronales en México

¿I quines són les meves obligacions amb els treballadors?

Caldrà complir amb els següents requeriments per part de l’Institut Mexicà de l’Assegurança Social (IMSS) i l’Institut del Fons Nacional de l’Habitatge per als Treballadors (INFONAVIT), així com aportar les quotes obrera i patronal adients.

 • Registrar i inscriure als seus treballadors en l’IMSS
 • Comunicar altes, baixes i modificacions salarials
 • Dur registres sobre nòmines, dies treballats i salaris rebuts pels seus treballadors
 • Determinar les quotes obrera patronal a càrrec seu (aportacions que cal fer en l’àmbit de previsió social per als treballadors)

Constitució de societats mercantils a Mèxic mitjançant l’anàlisi i disseny d’estructures societàries que millor s’adaptin a les característiques, dimensions i activitat econòmica de cada projecte.

Això significa que ens encarreguem de tot el procés de constitució, que inclou l’obertura de compte bancari, per tal que en un període d’un mes aproximadament puguis gaudir de la teva societat completament operativa i sense necessitat que els socis hagin de desplaçar-se a Mèxic.

Ja tinc la meva societat constituïda, i ara què?

El següent pas serà nomenar a un representant legal i incorporar a un equip que gestioni correctament la teva societat, encarregant-se de totes les tasques administratives pròpies de la seva operació.

A GDP hem creat un servei amb el nom BackOffice Administratiu, el qual concentra tota mena de tasques administratives i posa a la teva disposició un equip de quasi 20 professionals pel mateix cost de contractar un únic treballador.

T’interessa? Aquí pots conèixer més sobre aquest servei