Serveis Jurídics
Assessoria especialitzada, per a una sana operació

Serveis Jurídics

La nostra firma començà com un despatx d’advocats amb relacions properes amb Mèxic, que tenia com a objectiu la prestació de serveis jurídics entre Mèxic i Espanya. Conforme han passat els anys i atenent a les necessitats dels nostres clients, GDP ha anat evolucionant fins a assolir un elevat grau d’especialització en els processos d’internacionalització entre els dos països, però la nostra vocació jurídica continua present i el nostre domini d’aquests dos marcs jurídics s’ha anat consolidant al mateix ritme que les altres àrees del despatx.

A GDP oferim serveis jurídics a les següents àrees:

derecho-corporativo-mexicano

Dret Corporatiu

Assessoria jurídica empresarial integral, escollint el millor vehicle per a la constitució d’una societat mercantil d’acord amb el sector que es dedicarà; que inclou l’assessoria relacionada amb l’estratègia i planificació fiscal, així com les aliances amb possibles socis comercials i el marc regulador per a la inversió estrangera.

 • Constitució, fusió, adquisició i escissió de societats.
 • Obertura d’establiments permanents i oficines de representació en territori espanyol i mexicà.
 • Defensa jurídica extrajudicial i judicial, en matèria mercantil.

Dret Fiscal

GDP posa a la seva disposició advocats fiscalistes, especialitzats en dret financer i tributari, per atendre tots aquells tràmits dels nostres clients amb l’agència tributària, tant a Mèxic com a Espanya, així com a defensar els seus drets i complir amb les obligacions que regulen la relació dels contribuents amb la Hisenda Pública.

Els nostres professionals analitzen les alternatives que permet la normativa i proposen les millors solucions possibles per optimitzar la gestió fiscal de l’activitat dels nostres clients.

 • Operacions vinculades i preus de transferència
 • Operacions intracomunitàries
 • Assessorament sobre el compliment d’obligacions fiscals que inclou la preparació i presentació de declaracions periòdiques.
 • Preparació de notes i dictàmens sobre implicacions fiscals de l’operativa empresarial.
 • Estratègia i planificació fiscal nacional i internacional.
 • Assistència i representació en procediments de gestió, inspecció, recaptació i sancionadors davant de les autoritats fiscals.
 • Interposició de recursos i reclamacions en via administrativa i judicial.
servicios-juridicos-en-mexico
litigio civil y mercantil

Litigi Civil i Mercantil

A GDP ajudem als nostres clients a encarar-se als litigis d’una manera jurídicament responsable.

Veiem el litigi com l’única arma legal que ens atorga l’ordenament, raó per la qual és important establir una estratègia processal definida, en la qual puguem valorar totes les possibilitats que es puguin presentar.

Els nostres serveis contemplen l’assessoria legal especialitzada en la resolució de conflictes i controvèrsies a través d’estratègies de mediació, negociació i arbitratge o mitjançant processos judicials de caràcter civil, mercantil i penal, interposició de demandes i assistència lletrada.

Dret Laboral

Contractació de personal, serveis de mediació i conciliació, desplaçament internacional de treballadors, compliment de totes les normes laborals al país de destinació, aplicació de convenis i acords bilaterals en matèria de Seguretat Social i extinció de relacions laborals per causes objectives o disciplinàries, entre d’altres.

seguridad social en España
constitucion de sociedades en españa

Propietat Industrial

Una marca o patent és un element de diferenciació, identificació i essència del teu producte o servei que atorga drets exclusius per a la seva utilització, és un actiu estratègic de la teva empresa. El nostre servei inclou l’assessorament i revisió jurídica de marques i patents, així com la seva inscripció i defensa front als organismes competents a Mèxic, Espanya i la Unió Europea.

Dret Migratori

Les complicades exigències legals actuals en matèria d’estrangeria imposen la necessitat d’un suport eficient, ràpid i altament resolutiu a la tramitació dels permisos migratoris.

A GDP assessorem empresaris, directius, treballadors desplaçats, estudiants, inversors patrimonials, familiars i cònjuges de ciutadans, siguin espanyols o mexicans, per tal de regularitzar i legalitzar la seva estada al país.

 • Assessorament a empreses i particulars per traçar la millor estratègia migratòria.
 • Procediments Migratoris: Tramitació de permisos d’estada, residència i treball.
 • Alta especialització d’alts directius, desplaçats transnacionals d’empresa matriu a filial i inversors.
 • Obtenció de la nacionalitat espanyola, tant per via de residència com per la resta de modalitats.
 • Ciutadans Comunitaris: Certificats de registre de ciutadans comunitaris i els seus familiars.
derecho migratorio
abogados-especializados-en-Mexico

Dret Penal Econòmic

Assessoria en els delictes de caràcter patrimonial, contemplats al codi penal i relacionats amb l’activitat de l’empresa. A Espanya, és cada cop més necessari l’establiment de models i controls de Compliance Penal, com a mesura preventiva per identificar riscos legals i evitar delictes que afectin a l’organització.

LawYou com aliat estratègic

GDP compta amb una sèrie d’aliances estratègiques amb diverses societats que li permeten proporcionar solucions en aquells nínxols d’especialitat on no actua. Aquest és el cas de LawYou, advocats amb presència a tota Espanya, format per despatxos professionals multidisciplinaris, independents, amb més de 15 anys d’experiència i associats per proporcionar un servei jurídic complet a qualsevol persona física o jurídica que participi en una activitat mercantil o civil.

Vols saber més sobre LawYou?

Aquí t’informem

lawyou