Espanya: Porta d'accés a Europa
Porta el teu negoci cap a nous mercats
Espanya: Porta d'accés a Europa
Expandeix les teves possibilitats de creixement
Espanya: Porta d'accés a Europa
Obre les teves pròpies fronteres comercials
Previous
Next

Move2Spain

En GDP hem decidit concentrar tots els nostres serveis i informació rellevant a Espanya en un mateix lloc, i per això hem creat la plataforma Move2Spain, dissenyada específicament per ajudar-te a identificar les similituds i diferències entre els processos, lleis i obligacions de cada país, així com a conèixer les contraparts espanyoles als organismes i administracions públiques mexicanes.

El nostre objectiu és brindar-te una full de ruta i que expliquis amb una breu radiografia d’Espanya que t’ajudi a estructurar i planificar el teu operació.

Per què Espanya?

La Porta d'accés a Europa

Si considerem que per a un parlant de l’espanyol Espanya és un punt d’entrada natural al mercat europeu i més encara, que existeixen forts llaços culturals, socials i econòmics entre Mèxic i Espanya, pensem que la pregunta més adequada seria I per què no?

Espanya és una de les economies més obertes, competitives i diversificades de la Unió Europea, és la quarta economia europea i compta amb un sector empresarial robust i desenvolupat amb prop de 3 milions i mig d’empreses actives, on el 60% representen serveis, el 22% està relacionat amb activitats de comerç, un 12% es dedica al sector de la construcció i el 6% restant és de la indústria.

També és un mercat amb 47 milions de consumidors potencials que obre la possibilitat a un mercat molt més gran de 500 milions dins de la UE amb un alt poder adquisitiu, a més de ser un punt estratègic per arribar a la regió EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica).

Una gran quantitat de societats de capital mexicà són presents a Espanya i és la casa de més de 50 mil mexicans que, com tu, han decidit aprofitar les oportunitats que aquest país ofereix, integrant-se amb gran facilitat a l’estructura social espanyola i establint vincles afectius i familiars en un clima de total seguretat.

 • Espanya és el segon país amb un major nombre de turistes a escala mundial i rep cada any 83 milions de turistes, cosa que en fa un mercat atractiu per a qualsevol activitat relacionada amb el turisme.
 • Prop del 20% de la seva població és major de 65 anys, cosa que proporciona oportunitats a professionals i empreses especialitzades en l’atenció a persones majors.
 • El mercat immobiliari va sofrir una contracció important durant la crisi financera del 2008, cosa que va generar una caiguda als preus de mercat i grans oportunitats per a inversors estrangers. Possiblement, ens trobem davant d’un panorama similar arrel de la crisi sanitària que estem vivint actualment.
 • Les despeses laborals són baixes en el context de la UE amb una mitjana de 21€ per hora i ocupant el lloc número 12 entre els 27 països que pertanyen a la UE.
 • Mèxic és el cinquè inversor en Espanya i el primer a Llatinoamèrica, aportant el 66% de les inversions d’aquesta regió. Els mexicans han invertit en tota mena de sectors, com poden ser empreses d’alimentació, de la industria del cinema, empreses logístiques, mitjans de comunicació, enginyeries i indústria, mitjans de transport, hostaleria i restauració, empreses de base tecnològica i continguts digitals, entitats financeres i inversions immobiliàries, entre altres.
 • Espanya és la tercera destinació a la qual emigren els mexicans, després dels EU i el Canadà. En general, els immigrants mexicans a Espanya són estudiants, inversors patrimonials o amb activitats productives, personal altament qualificat, i aquells que mantenen una relació sentimental o familiar amb algun ciutadà de la Unió Europea.
 • El seu sistema sanitari és reconegut com el tercer més eficient a escala global i el primer a la UE, i rep pacients de tot el món que viatgen per rebre alguna mena de tractament o atenció mèdica especialitzada.
 • L’esperança de vida arriba als 84 anys, cosa que s’atribueix principalment a la dieta, la qualitat de vida i l’atenció mèdica.
 • Compartim la mateixa llengua, cosa que facilita molt l’establiment i l’adaptació al país i la seva cultura.
 • Espanya ocupa la posició número 30 entre 190 nacions que formen el ranking Doing Business, on són classificats d’acord amb les normes que regulen i faciliten l’activitat empresarial a cada país.
 • La unió de duanes a la UE permet la lliure circulació de béns, serveis, capital i persones, cosa que facilita les operacions amb altres països europeus i amplia substancialment el mercat laboral.
 • Existeix un aranzel duaner comú amb tercers i un Tractat de Lliure Comerç entre Mèxic i la Unió Europea que pràcticament elimina aquests aranzels.
 • Espanya s’implica en la innovació i mostra suport a un gran nombre de projectes amb base científica i tecnològica instal·lats a Parcs Tecnològics que funcionen com a vivers per a empreses de diversos sectors.
 • És possible accedir a fons europeus i programes de finançament per al desenvolupament de projectes i empreses de qualsevol grandària i sector.
 • El país compta amb una infraestructura de carreteres, marítima, ferroviària i aeroportuària avançada, cosa que facilita el transport de mercaderies i passatgers.
 • Existeix seguretat jurídica, transparència i un Estat de Dret que garanteix la teva integritat física i la dels teus projectes empresarials.

Com emigrar a Espanya?

Si vols saber més sobre aquest país, et recomanem descarregar la nostra guia per fer negocis a Espanya, on podràs trobar tot el que necessites per preparar el teu salt a aquest costat de l’oceà.

Establir-se a Espanya, camins per aconseguir-ho

Ja has decidit venir a Espanya? Bé, doncs, analitzem les diferents alternatives de les quals disposem per aconseguir-ho.

Visats

Si ets mexicà i vols viatjar a Espanya a fer turisme, negocis, una visita familiar, tractament mèdic, trànsit aeroportuari, per realitzar estudis, pràctiques no laborals o activitats de voluntariat de duració inferior a 3 mesos, o per a d’altres activitats que no tinguin un caràcter lucratiu, podràs romandre al país un màxim de 90 dies en un període de 180 dies sense necessitat de tramitar cap mena de visat.

Si, per contra, tens pensat quedar-te per un període major a 90 dies, necessitaràs tramitar una autorització que vindrà acompanyada d’un visat de llarga durada que et permetrà residir, treballar, estudiar o investigar a Espanya.

alimentación en España
Tipos de visados españoles

Necessites suport jurídic per tramitar visats, autoritzacions o legalitzar la teva estada al país?

Posa’t en contacte amb GDP i un dels nostres advocats experts en estrangeria t’assessorarà.

Autorització d’estada

És el tipus d’autorització que caldrà tramitar quan el motiu del teu viatge impliqui romandre al país per un període superior a 90 dies per dur a terme únicament activitats com estudis, pràctiques o serveis de voluntariat.

Autorització de residència

A Espanya, les autoritzacions de residència són temporals o permanents, per obtenir-les, és necessari reunir una sèrie de requisits i seguir un procediment que en alguns casos pot ser una mica complex.

Les autoritzacions temporals permeten l’estada per períodes superiors a 90 dies i inferiors a 5 anys; el tipus d’autorització i la seva durada dependrà de l’activitat laboral o professional que duguis a terme, així com de la teva situació personal. Aquí enumerem les més habituals:

 • Residència no lucrativa
 • Treballadors contractats
 • Treballadors per compte propi
 • Treballs d’investigació
 • Professionals altament qualificats
 • Treballadors entre fronteres
 • Reagrupació familiar

En la majoria de casos, i abans de finalitzar la vigència de la teva autorització, podràs tramitar renovacions bianuals i, després de 5 anys residint a Espanya, podràs tramitar una residència permanent.

Inversionista

La llei d’impuls a emprenedors i la seva internacionalització contempla un visat com a inversionista, o “Golden Visa”, com es coneix habitualment. Es concedeix a qui realitza una inversió significativa a Espanya, i permet romandre al país per raons d’interès econòmic en els següents casos:

 • Inversions en deute públic, accions, participacions en empreses espanyoles o dipòsits bancaris a entitats espanyoles. (Inversions entre 1 i 2 milions d’euros).
 • Inversions immobiliàries per una quantitat igual o superior a 500.000 euros.
 • Projectes empresarials que aportin valor a la societat.

El visat té una duració de, com a mínim, 1 any i, si desitges romandre al país per un període superior, es pot tramitar una autorització de residència per a inversors amb una vigència de 2 anys, renovable per 2 més.

Consideres realitzar una inversió immobiliària a Espanya?

Coneix la nostra proposta integral de serveis patrimonials i aconseguir el millor benefici de la teva inversió.

inversion inmobiliaria en España

I per obtenir la nacionalitat?

La nacionalitat espanyola s’obté mitjançant:

 • Naixement
 • Opció
 • Residència
 • Carta de natura
 • Possessió d’Estat

Per tenir dret a adquirir la nacionalitat espanyola, s’hauran de reunir una sèrie de condicions específiques per a cada cas. Si ets mexicà, podràs optar a la nacionalitat espanyola després de 2 anys de residir de manera legal al país mitjançant una autorització de residència.

derecho migratorio

Obre la teva empresa a Espanya, Constitució de Societats

Si has optat per desenvolupar una activitat econòmica a Espanya mitjançant la constitució d’una societat mercantil, és important que coneguis que hi ha un gran nombre d’estructures de societat que han sigut dissenyades per atendre les necessitats i tipologies de cada negoci a desenvolupar.

És igualment de important comptar amb un bon òrgan de govern que t’ajudi a crear les condicions necessàries per a la presa de decisions, així com establir una operativa eficaç al país de destinació, que faci front a les obligacions amb les administracions públiques, ja que d’això depèn el bon funcionament de la teva societat.

A GDP hem creat un servei clau en mà per a l’obertura de societats i filials a Espanya, que inclou tota la documentació, assessoria i acompanyament necessari fins que la teva societat estigui completament operativa.

Vols saber-ne més? A continuació t’ho expliquem tot.

Quins tipus de societats existeixen?

A Espanya pots triar entre una vintena de societats com la que millor s’adapta a les teves necessitats. Per aquest motiu, caldrà definir la forma jurídica que adoptarà la teva societat o filial, determinant el capital inicial, el nombre de socis i la seva responsabilitat cap a tercers, entre altres aspectes.

Les societats espanyoles més comunes són la Societat de Responsabilitat Limitada (S.L.) i la Societat Anònima (S.A.), les quals es diferencien per una sèrie de característiques i condicions que t’expliquem a continuació.

Societat de Responsabilitat Limitada (SL) Societat Anònima (SA)
Capital
Establert pels partícips en participacions nominatives. Capital social mínim de €3.000, totalment desemborsat.
Establert amb recursos propis dels socis en forma d'accions a l'portador o nominatives. Capital social mínim de € 60.000, desemborsat en un 25%.
Socis
Mínim 1, i pot ser persona física o jurídica.
Mínim 1, i pot ser persona física o jurídica.
Responsabilitat dels socis
Limitada a l'capital aportat. Responsabilitat solidària dels socis fins al total de l'capital social.
Limitat a el preu pagat per les accions.
Administració
Administrador (és) i / o Consell d'Administració indicats en escriptura pública, (mínim 1, màxim 12, excepte en Consell on el mínim serien 3) amb termini de gestió il·limitat, excepte establiment exprés d'un termini determinat.
Administradors i / o Consell d'Administració (mínim 3 consellers i no hi ha límit màxim) i Junta d'Accionistes. Durada de l'càrrec: màxim 6 anys però pot ser reelegible per períodes amb mateixa durada.
Aportacions no dineràries
No cal que la valoració estigui subjecta a informe d'expert. Responsabilitat solidària dels fundadors per la veracitat de les aportacions.
Valoració per informe d'expert.
Modificacions estatutàries
Menys formalitats que les SA (no es requereix la publicació en premsa), Augment de capital: No es requereix informe. A canvi, responsabilitat solidària de socis i administradors.
Requereix compliment de majors formalitats (per exemple, publicacions en premsa i informe de l'òrgan d'administració o dels accionistes, si escau, que proposen la modificació). Augment de capital: Requereix informe d'expert independent sobre les aportacions no dineràries realitzades.
Auditoria
Obligatòria quan durant 2 exercicis consecutius se superin qualssevol dos dels requisits:
- Actiu > €4.000.000
- Xifra Negocis > €8.000.000
- No. mitjà d'empleats > 50
Obligatòria quan durant 2 exercicis consecutius se superin qualssevol dos dels requisits:
- Actiu > €4.000.000
- Xifra Negocis > €8.000.000
- No. mitjà d'empleats > 50
Sistema tributari
No hi ha diferència. És el mateix que per a la resta de subjectes tributaris.
No hi ha diferència. És el mateix que per a la resta de subjectes tributaris.

A més, hi ha una sèrie d’establiments mercantils que no disposen de personalitat jurídica i que pots utilitzar per desenvolupar una activitat econòmica a Espanya.

A continuació, mencionem els més habituals.

Quins impostos afecten la meva activitat a Espanya?

Per norma general, les societats mercantils a Espanya tributen mitjançant l’Impost de Societats (I.S.), que grava els beneficis obtinguts durant l’exercici. El tipus de gravamen general és del 25% amb lleugeres variacions per a alguns casos específics.

Els establiments permanents tributen mitjançant l’Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR) que grava la renta obtinguda en territori espanyol per les persones físiques i entitats no residents a Espanya. El tipus de gravamen és del 35% amb possibilitats de reduccions per generació de llocs de treball.

Les rendes obtingudes sense filial o establiment permanent, com poden ser rendes immobiliàries, tributen també mitjançant l’Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR) però amb un tipus de gravamen del 24%.

Si ets un empresari individual, caldrà donar-te d’alta com a autònom i tributaràs mitjançant l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Aquest impost és aplicable a totes les persones físiques que desenvolupen una activitat econòmica i és progressiu; el tipus de gravamen es calcula en funció del salari brut i les característiques familiars del contribuent i varia segons ingressos, començant amb un 19% i pujant fins a un 45%.

Finalment, no podem oblidar-nos de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que a Espanya existeix en tres formes:

Superreduït (4%)

Aplicable a medicaments, aliments bàsics, llibres, diaris i revistes, entre altres coses.

Reduït (10%)

S’aplica als aliments en general, plantes, flors, transport de viatgers, productes farmacèutics i a un gran nombre de productes i serveis.

General (21%)

Aplicable a tots els productes i serveis no contemplats als dos apartats anteriors

També existeixen una sèrie d’impostos especials i mediambientals per a determinades activitats, així com impostos que graven les successions, donacions i actius immobiliaris, així que caldrà analitzar si el teu projecte haurà de complir amb aquesta mena d’impostos.

move 2 spain

Com funciona la Seguretat Social?

La Seguretat Social a Espanya exigeix l’alta i l’afiliació a un règim a tots els treballadors que resideixin a Espanya, sense importar si són nacionals o estrangers. Aquests poden ser:

 • Treballadors per compte propi (autònoms)
 • Treballadors contractats
 • Estudiants
 • Funcionaris públics, civils o militars
 • Socis treballadors de cooperatives de treball associat.

Hi ha dos règims principals de cotització:

 • Règim General

La base de cotització va en funció de diversos factors, com poden ser la categoria professional i el tipus de contracte, està acotada per un mínim i un màxim i es basa en la retribució mensual del treballador.

 • Règim Especial

Els autònoms estan obligats a cotitzar al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social, on la base mínima són 944,40 euros mensuals i 1.214,08 euros mensuals en el cas dels autònoms societaris.

Delegación_del_Ministerio_de_Trabajo_y_Seguridad_Social

Després de tramitar l’afiliació, els treballadors aporten cada mes les seves contribucions a la Seguretat Social, sigui directament en el cas d’un treballador autònom o a través del seu empresari si es tracta d’un treballador contractat. En aquest cas, l’empresari pagarà al voltant d’un terç de la base de cotització de cada treballador i serà responsable de fer les retencions corresponents a la seva nòmina.

Quin servei t’ofereix GDP?

Constitució de societats mercantils a Espanya mitjançant l’anàlisi i el disseny d’estructures societàries que millor s’adaptin a les característiques, dimensions i activitat econòmica de cada projecte.

Això significa que ens encarreguem de tot el procés de constitució, que inclou l’obertura del compte bancari perquè en un mes* puguis tenir a la teva disposició la teva societat completament operativa i sense necessitat que els socis hagin de desplaçar-se a Espanya.

Quina mena de projectes hem dut a terme?

Des de la nostra obertura, hem tingut l’oportunitat de participar amb il·lusió en tota mena de projectes en pràcticament tots els sectors. A continuació, en mencionem alguns, entre els quals les obertures de filials i les inversions productives són les operacions més habituals.

 • Obertura i operació de filials o nous projectes empresarials per al mercat europeu.
 • Participació en societats així com la cerca de partners estratègics per a projectes específics d’expansió.
 • Fusions i Adquisicions.
 • Desenvolupament de projectes turístics, com poden ser hotels, restaurants i apartaments per a estades curtes.
 • Desenvolupament de projectes en el sector immobiliari, com edificis d’habitatges o oficines, residències particulars, naus industrials, gasolineres i locals comercials, entre altres.

Ja tinc la meva societat constituïda, i ara què?

El següent pas serà nomenar un representant legal i incorporar un equip que gestioni correctament la teva societat, perquè s’encarregui de totes les tasques administratives pròpies de la seva operativa.

A GDP sabem que a Espanya els costos laborals poden arribar a ser elevats, sobretot al començament d’un projecte d’internacionalització. Per aquesta raó, hem creat un servei que hem anomenat BackOffice Administratiu, el qual concentra totes aquestes tasques i posa a la teva disposició un equip de quasi 20 professionals pel mateix cost que suposaria la contractació d’un únic treballador.

El Servei de Backoffice Administratiu Té com a Objectiu complir eficaçment amb les obligacions fiscals, comptables i laborals de les societats a la nostra càrrec, actuar com Suport administratiu i brindar una visió global de l’operativa de la societat.

Oficina de Gestió de Projectes

Volem mostrar el nostre suport i impulsar el teu projecte, definint una estratègia d’actuació i oferint una estructura òptima que et permeti centrar-te a potenciar el teu negoci.

Volem ser la teva oficina per gestionar projectes, vigilant l’execució i generant la màxima rendibilitat possible a les teves inversions.

Com has d'administrar el teu negoci a Espanya

BackOffice Administratiu

És un servei integral, que té com a objectiu complir de manera eficaç amb les obligacions fiscals, comptables i laborals de les societats de les quals ens encarreguem, actuar com a suport administratiu i brindar una visió global de l’operativa de la societat.

Què inclou el BackOffice?

A GDP diem que som el teu corporatiu externalitzat perquè actuem com una extensió de la teva empresa i perquè, en contractar aquest servei, pots tenir la seguretat que totes les teves necessitats estaran cobertes. Així podràs centrar-te a fer créixer el teu negoci.

El nostre BackOffice en resum

one-stop-shop-catalan

És la facultat atorgada a GDP per poder representar el seu client a la destinació i fer una sèrie d’activitats per a l’empresa, com la firma de la documentació comptable de la societat, la firma bancària o de qualsevol document oficial, privat i públic, davant de les autoritats.

És el servei que abasta totes aquelles activitats relacionades amb la gestió diària de la societat i el compliment de les seves obligacions.

 • Elaboració de pressupostos mensuals
 • Gestió de despeses, cobraments i comptes per pagar
 • Administració dels comptes bancaris
 • Gestions diverses amb proveïdors de serveis
 • Processos administratius en general

Es refereix a l’administració dels comptes comptables de l’empresa, així com a la realització dels seus deures fiscals.

 • Elaboració i registre de llibres comptables
 • Comptabilització dels distints fets econòmics de l’empresa
 • Informes financers mensuals
 • Presentació de tota mena d’impostos i declaracions fiscals de la societatL’empresa tindrà el seu domicili social i fiscal al mateix domicili de GDP, des d’on es gestionarà la correspondència i se li atorgarà una línia telefònica.

Contractació de personal, emissió de nòmines, serveis de mediació, conciliació i compliment de totes les normes laborals al país de destinació.

Assessoria, direcció y planificació financera externalitzada per tal de prendre les decisions econòmiques correctes.

Inversió Immobiliària

Als últims anys, a Espanya hi ha hagut un increment substancial d’operacions immobiliàries amb capitals procedents de Llatinoamèrica, sent les inversions mexicanes les principals protagonistes a Madrid, Barcelona o València, ciutats que destaquen per un gran dinamisme econòmic.

L’inversor de Mèxic arriba a Espanya motivat per una sèrie de factors, però busca principalment diversificar les seves inversions a un mercat madur, estable i de baix risc, és atret per l’afinitat cultural i per la baixada del preu dels immobles, detectant oportunitats que permetin obtenir una rendibilitat a llarg termini, en un clima de completa seguretat.

inversion inmobiliaria en españa

Oportunitats a Espanya

Els anys que van seguir la crisi del 2008 van crear grans oportunitats en el sector immobiliari degut, entre altres coses, a l’excés d’oferta, a l’ajustament dels preus al mercat immobiliari, al posicionament del país com la segona destinació turística al món i a la rendibilitat més gran en els habitatges existents a Espanya.

En aquell moment, vam ser el suport de diversos grups empresarials i de clients particulars per estructurar, desenvolupar i posar en marxa diversos projectes d’inversió que vam administrar:

 • Desenvolupaments hotelers, d’oci i restauració
 • Estacions de servei (gasolineres)
 • Edificis d’habitatges per llogar
 • Immobles per a ús residencial o posada en rendibilitat
 • Oficines i locals comercials
 • Terrenys per promocions immobiliàries o implantacions productives
 • Naus industrials

Actualment ja es registra un nou descens als preus dels immobles i es preveu un panorama similar a l’anterior, a causa de la crisi sanitària que estem experimentant actualment i la por a una caiguda del mercat.

Algunes de les oportunitats que possiblement trobarem, a més de les que ja hem mencionat, seran al voltant del sector logístic i operacions amb contractes “sale & lease back”, on empreses multinacionals, hotels, oficines bancàries i grans cadenes comercials milloren la seva liquiditat mitjançant la venda i lloguer de les seves instal·lacions.

A mesura que ha passat el temps, hem estructurat i dut a terme una certa quantitat de projectes immobiliaris, detectant la necessitat cada vegada més gran en atenció especialitzada en el sector immobiliari.

Per aquesta raó, hem desenvolupat una robusta àrea patrimonial, centrada en generar valor mitjançant la cerca d’oportunitats d’inversió, minimitzant els riscos que cada operació comporta i obtenint la major rendibilitat possible a mitjà-llarg termini, gestionant el patrimoni dels nostres clients d’una manera integral, senzilla i transparent.

Assessorar-lo íntegrament en l’adquisició de propietats a Espanya, mitjançant la cerca, selecció, reforma i administració de tota mena d’immobles, siguin habitatges per llogar o ús particular, instal·lacions productives, comercials o industrials per a la seva posta en rendibilitat.

La nostra carpeta de serveis abasta la totalitat de les necessitats per aquesta mena d’operacions i es divideix en: